Framsidan nr 3 2014

Internationella utblickar

 

Knappt har väl semestertider och IFLA i Lyon avslutats förrän Framsidan är här med några internationella utblickar.

I Framsidan nummer tre kan du bland annat läsa om ett folkbibliotek i en förort till Canberra i Australien, om ett bybibliotek i Barra Grande i Brasilien, om ett folkbibliotek i kinesiska Chengdu och om bibliotek i Chicago som ser sig som självklara aktörer i stadens ekonomiska utveckling. Du kan också läsa om Svensk biblioteksförenings arbete i Kenya, om aktiva hyllor på biblioteken i Norge och vad som hänt på biblioteket i tjeckiska Liberec sedan de besökte Sverige 2009.

Från Sverige kan du bland annat läsa om läget för kompletterande medier på Internationella biblioteket och på läns- och regionbiblioteken.

Biträdande länsbibliotekarie Eva Fred, Västra Götalandsregionen, skriver förordet där hon reflekterar över IFLA-konferensen i Lyon, nyblivne pensionären Larry Lempert är profil och kåseriet är undertecknat Mats Djurberg, generalsekreterare i Svenska Unescorådet.

God tur och trevlig läsning önskar vi på Framsideredaktionen!

 

Ladda ner Framsidan 3 2014 som pdf (ca 2 mb). Klicka här

Vill du beställa tryckta exemplar eller få kommande nummer av Framsidan, hör av dig till redaktionen.

Webbspecial

Innehåll

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet