Berättelser på väg

ÖREBRO Bubblan – berättelser på väg, är en framgångsrik modell för hur man kan arbeta med att nå barn som inte kommer till biblioteket på sin fritid. Plötsligt står den…

Årets Gulliverpristagare

GÖTEBORG Katarina Dorbell har utsetts till årets Gulliverpristagare. Hon får priset för att hon bland annat utvecklat nya metoder att knyta samman unga läsare och upphovsmän.  Redan 1996 var Katarina…

Det interkulturella samhället lyfts fram i ny kurs på BHS

Till hösten ger Bibliotekshögskolan i Borås en ny valbar kurs på grundnivå – Biblioteket i det interkulturella samhället. Kursen handlar om hur biblioteken kan arbeta för att möta behoven hos…

Bra bemötande bygger gemenskap

Bemötande Anna Gustafsson och Annika Pekkari är lärare på Pajala centralskola. De understryker vikten av att skapa bra bemötande för nyanlända elever och deras föräldrar. De vill också förbättra samararbetet…

Greta Renborgs pris till Regionbibliotek Halland

Svensk Biblioteksförenings Greta Renborgs pris för marknadsföring går 2011 till Regionbibliotek Halland för projektet ”Synliggör biblioteket – Identitet, image och profil”.  – Kul! Det känns jättebra och jag vet att…

Försöksverksamhet inledd

GÖTEBORG Ett 20-tal bibliotekschefer från Västra Götaland samlades på torsdagen på Kultur i Väst för en nätverksträff. På agendan stod nationella biblioteksfrågor med bland annat information av Kungliga Biblioteket angående…

Vampyrer och varulvar lockar

ÖSTERSUND I en tid när gränsen mellan fiktion och verklighet ibland flyter ihop kan populärkulturen skapa möjligheter för en ort. I den lilla staden Forks i nordöstra USA firar man…

Det digitala biblioteket

STOCKHOLM Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, spelar roll för tusentals människor i Sverige. Här följer man noga den digitala utvecklingen och nya uppdrag knackar på dörren. Det är mycket som…

Publicering och inkludering

STOCKHOLM Det handlade om vikten av att göra tillgången till information och litteratur enklare för alla när Svenska Daisy-konsortiet i veckan arrangerade sin  fjärde konferens i Stockholm. Legimus, EPUB 3.0,…


1 2 114 115 116 118 119
Kultur i Väst

Postadress

Kultur i Väst
405 44 Göteborg

Besöksadress

Rosenlundsgatan 4
411 20 Göteborg

Telefon

031 333 51 00 (växel)
031 333 51 01 (reception)

E-post

redaktionen@noll27.se