3 Frågor – Gunnar Sahlin

Hur ser det ideala mångspråkiga biblioteket ut enligt dig? Det verkliga mångspråkiga biblioteket har litteratur på originalspråket och inte i översättningar. Ett bibliotek med denna inriktning har litteratur inom många…

En spark där bak

Elisabeth Setterborg, AnnaCarin Elf och Behrouz Assadi är alla överens om att skyltar på olika språk är välkomnande och en bra hjälp. FOTO: Helén Andersson År 2009 utsågs Biskopsgårdens bibliotek…

Goda råd från golvet

Uppfinn inte hjulet på nytt, utan samarbeta och dela de kunskaper som sedan länge finns kring arbete med mångspråkiga bibliotek. Det rekommenderar Ingrid Atlestam, före detta bibliotekschef med lång erfarenhet…

Det lokal-globala biblioteket – framtidens bibliotek?

Idén om det lokal-globala biblioteket har varit utgångspunkt i projektet Det mångspråkiga biblioteket. 60 deltagare har försökt fylla begreppet med konkret innehåll som man tror ska hjälpa biblioteken att möta…

Ordens finsmakare

“Farxadeey! Farxad, sow inaan darasno maaha.” För den oinvigde ser det ut som en obegriplig trollformel ur en dammig bok i en magikers bokhylla. För den som förstår somaliska öppnas…

Litteratur från hela världen

Ann-Christine Brunnström på Göteborgs stadsbibliotek har letat efter litteratur på andra språk än svenska i fem år. Med tiden har hon lärt sig viken typ av litteratur som fungerar i…

Glapp mellan vision och verklighet i arbetet med mångspråkig litteratur

Styrdokumentens fint formulerade mål krockar ofta med verkligheten på biblioteksgolvet när det gäller arbetet med mångspråkig litteratur. För att nå förändring krävs nya arbetssätt, omvärldsanalys och ökad fortbildning för personalen….

Internationella biblioteket till er tjänst

Internationella biblioteket är en del av Stockholms stadsbibliotek och biblioteken är grannar mitt i centrala Stockholm. Men Internationella biblioteket fungerar också som en lånecentral för landets alla bibliotek och här…

Bibliotek på lek

Scannern bäddas ner i en dockvagn och bibliotekarien lämnar disken mitt i sitt pass för att äta fruktyoghurt. Flekisbiblioteket i Bergsjön är inte riktigt som andra bibliotek. Men så snittar också…


1 2 142 143 144 153 154
Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet