Idea Store – efterfrågad service

Idea Store – efterfrågad service

När noll27 besökte Idea Store Whitechapel i London 2012, var det en populär verksamhet som växte. När vi nu ringer upp Sergio Dogliano, chef för Idea Stores i London, får…

Koncept Idé A

Koncept Idé A

Idé A är en mötesplats inspirerad av Idea Stores i London. Här anpassas verksamheten efter vad besökarna efterfrågar, och allt som händer sker i samarbete med besökare, samarbetspartners och förvaltningar….

Motor i arbetet med lokal demokratiutveckling

Motor i arbetet med lokal demokratiutveckling

I Botkyrka kommun är flerspråkighet en norm. Med fler än 160 nationaliteter och ungefär 100 olika språk, har biblioteken valt att tänka på det som något positivt som de vill…

Som ett andra hem

Som ett andra hem

Efter tidigare studier om hur bibliotekarier arbetar med integration, blev forskaren Ola Pilerot intresserad av att vända på perspektivet och se biblioteken genom nyanländas ögon. I sin senaste studie besöker…

Bibliotek med olika förutsättningar

Bibliotek med olika förutsättningar

För exakt tio år sedan slogs de två tidigare stadsdelarna Biskopsgården och Torslanda i Göteborg samman och bildade stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen. Förorten och det socioekonomiskt utsatta Biskopsgården skulle samsas med…

Från modernt boende till utsatt område

Från modernt boende till utsatt område

Den svenska förorten har gått från att vara modern och framåtskridande till att bli ett utsatt område. Det är inga naturlagar som styrt utvecklingen, utan politiska beslut, säger sociologen och…

Vanligt bibliotek mitt i världen

Vanligt bibliotek mitt i världen

När jag var barnbibliotekarie för ganska länge sedan så brukade jag fråga sexåringarna som kom för att få sitt första lånekort om de visste vem som äger biblioteket. Du! Han…

Samtal om texter

Samtal om texter

Under hösten kommer ett antal lässugna grupper i Tidaholm och Skövde att prova metoden Shared Reading. Det är första gången bibliotek i Skaraborg provar metoden, och förhoppningen är att nå…


Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet