Lokal demokrati

Inför valet 2022 testade lokala bibliotek och lokala nyhetsmedier i Västra Götalandsregionen hur de utifrån sina respektive roller kan stärka bland annat den lokala kunskaps och nyhetsförmedlingen. – Ingången var…

Hallå där…

Kulturminister Parisa Liljestrand har varit tydlig med att det ska vara armlängds avstånd mellan politiken och kulturens innehåll. Det senaste året har det dock förekommit flera exempel där politiker har…

En helt vanlig sagostund

Den planerade sagostunden med dragartister på biblioteket i Trelleborg fick som första bibliotek i Sverige ställas in efter direktiv från en då tillträdande SD-ordförande i kultur- och fritidsnämnden. För personalen…

Viktiga ideal

Principen om armlängds avstånd har det senaste året hamnat i fokus när lokala politiker runt om i Sverige försökt styra kulturutbudet på bland annat bibliotek. Men hur ser det historiskt…

Uppdaterat folkbiblioteksmanifest

IFLA och Unesco utarbetade det första Folkbiblioteksmanifestet 1949. Sedan dess har det varit ett stöd för bibliotek världen över. För att hålla sig relevant och följa folkbibliotekens verklighet och uppdrag…

Fokus på demokrati och delaktighet

På Landskrona stadsbibliotek tar man sig an demokratiuppdraget på samma sätt som man tar sig an andra uppdrag i bibliotekslagen. Och genom projekt som Låna en Demokratiambassadör och Demokrati och…

Biblioteksplanen – ett verktyg som ska hjälpa till att hålla kursen

När diskussioner om armlängds avstånd uppstår kan biblioteksplanen vara en hjälp att hålla riktningen.  – Det handlar om att placera en biblioteksplan på strategisk nivå, så att de politiska besluten…

Bibliotekens demokratiska funktion

Demokrati är inte enkelt. Att en demokrati ska fortsätta fungera bra av sig självt är inte självklart. Miljontals små viljor utser representanter som sedan enas någorlunda och ser till att…

noll27 nr 2 – Biblioteken och demokratin

Sveriges nya politisk karta har framkallat såväl konkreta försök till begränsningar av yttrandefrihet och kulturutbud, till en omfattande diskussion om vad armlängds avstånd innebär. I det här numret av noll27…