Volontärer gör samhällsnytta

De flesta bibliotek i landet erbjuder service som läxhjälp och språkkafé, men servicen hade varit svår att erbjuda om inte volontärerna ryckt in. Och deras insatser har utvecklats till ett…

Högläsning fångar stunden

Verksamheten med läsombud har funnits sedan 1990-talet då Centrum för lättläst tog initiativ till en läsombudsutbildning för personal inom funktionshinderomsorgen. Numera finns det läsombud på de flesta håll i landet,…

Boken kommer, en osynlig trotjänare

I sextiofem år har Boken kommer funnits i Sverige och sett till att den som inte kan ta sig till biblioteket ändå kan få sina böcker. Nu trycks snart rapporten som…

Danmark i fokus – Uppsökande förmedling

Genom ett nära samarbete med äldreomsorgen når biblioteken i danska Stevn många fler äldre. – I stället för en-till-en-förmedling, levererar vi nu en- till-fem-förmedling, säger May-Britt Diechmann som är bibliotekschef…

Danmark i fokus – Gemenskap på biblioteket

I danska orten Hilleröd har biblioteket de äldre i fokus och erbjuder varje vecka en stor mängd arrangemang som lockar många deltagare. När biblioteket i Hilleröd flyttade in i sina…

Danmark i fokus – Ensamma äldre och bibliotek

Den danska tankesmedjan Tænketanken Fremtidens biblioteker, konstaterar i rapporten Ældrefællesskaber og biblioteker att bibliotek absolut kan hjälpa äldre ut ur ensamhet. – Biblioteken kan göra skillnad och bidra till ökad…

Enkät – Program för äldre

Hur ser programverksamheten ut på landets bibliotek? Är äldre en uttalad målgrupp eller kommer de ändå? Och behöver man tänka på något särskilt när man riktar sig till äldre? Vi…

Sakbiblioteket

Sakbibliotek är ingen ny företeelse i Sverige. Sedan några år kan vi låna verktyg och kläder på både biblioteket och på andra ställen. I Borås pågår just nu ett projekt…

Åldrande – en del av livet

Boklådor, bokvagnar, boken kommer, projekt där unga läser för personer med demenssjukdom, väl upptrampade samarbeten med äldreomsorg, hemtjänst och träffpunkter. Minneslådor och minnespromenader samt två bokbussar. I många år har…