Där generationer möts

Där generationer möts

Damen i trappen mittemot. Hon som brukar stanna på parkbänken mellan porten och apoteket för att vila. Hon stred en gång för land och frihet. Biblioteket i Igualada samlar stadens…

Bibliotekarier får pedagogiskt pris

GÖTEBORG För första gången får bibliotekarier vara med och dela på Göteborgs universitets pedagogiska lagpris. Anledningen är ett lyckat samarbete mellan Ekonomiska biblioteket och statsvetenskapliga institutionen i ämnet EU-kunskap.

Barnrätt i praktiken

Barnrätt i praktiken

Barnombudsmannen arbetar bland annat med att driva på genomförandet av barnkonventionen i statliga myndigheter, kommuner och landsting. Inför att barnkonventionen år 2020 blir svensk lag har Barnombudsmannen dessutom ett särskilt…

Brandstationens eldsjäl

KUNGÄLV Närheten till litteratur kan vara skillnaden mellan att läsa och inte läsa. Ett arbetsplatsbibliotek är ett sätt att skapa denna närhet. På Kungälvs brandstation håller Mona Jarehammar läsningen vid…

Bibliotek och yttrandefrihet

GÖTEBORG Frågan kring yttrandefrihet på bibliotek har varit debatterad i en rad olika sammanhang den senaste tiden. Kultur i Väst arrangerade tidigare i veckan en dag om yttrandefrihet i samarbete…

Staffan Rydén ny kulturchef för Västra Götalandsregionen

GÖTEBORG Till ny kulturchef för Västra Götalandsregionen har Staffan Rydén utsetts. Han kommer närmast från tjänsten som högskolerektor och prefekt för Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet. –…

Nyskapande festival

Nyskapande festival

Konferensen Readme arrangerades förra veckan för fjärde året i rad. I år med tema Utanförskap, och i år för första gången som en del av nystartade stadsfestivalen Malmö Litteraturfestival. Readme…

Åldrande – en del av livet

Åldrande – en del av livet

Boklådor, bokvagnar, boken kommer, projekt där unga läser för personer med demenssjukdom, väl upptrampade samarbeten med äldreomsorg, hemtjänst och träffpunkter. Minneslådor och minnespromenader samt två bokbussar. I många år har…

Fokus på  demokrati och delaktighet

Fokus på demokrati och delaktighet

På Landskrona stadsbibliotek tar man sig an demokratiuppdraget på samma sätt som man tar sig an andra uppdrag i bibliotekslagen. Och genom projekt som Låna en Demokratiambassadör och Demokrati och…


Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet