Rätten till kulturarv

GÖTEBORG Just nu pågår den årliga ABM-konferensen på Göteborgs Stadsmuseum. Arrangörerna hoppas att årets tema ”Rätten till kulturarv” ska inspirera till nya samarbeten och till nya sätt att arbeta. –…

Kort och gott – ABM-konferens i Göteborg

 Den 26-27 oktober arrangeras den årliga ABM-konferensen i Göteborg, i år med titeln Rätten till kulturarv. – Kulturarvet är allas och inte institutionernas, men långt ifrån alla kommer åt det,…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet