Bibliotek lockar nya besökare till Malmö stadsarkiv

MALMÖ Kaffedrickande tidskriftsläsare, tentapluggande studenter och små barn hör kanske inte till de vanligaste besökarna på ett stadsarkiv. Men på Malmö stadsarkiv är de numera ingen ovanlig syn. Ett inbjudande…

Släpp in användarna i kulturarvsarbetet

GÖTEBORG För vem digitaliserar kulturarvsinstitutionerna och varför? Under den avslutande dagen på konferensen ABM – rätten till kulturarv, kretsade mycket kring användarperspektivet. Annika Nordström från Dialekt-, ortsnamns- och folkminnesarkivet i…

Kort och gott – ABM-konferens i Göteborg

 Den 26-27 oktober arrangeras den årliga ABM-konferensen i Göteborg, i år med titeln Rätten till kulturarv. – Kulturarvet är allas och inte institutionernas, men långt ifrån alla kommer åt det,…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet