Åbok –  bibliotekets egen boktinder

Åbok – bibliotekets egen boktinder

Mitt under pandemin med begränsad service på biblioteken, lanserade stadsbiblioteket i finska Åbo i november den digitala tjänsten Åbok. En onlinetjänst som ska hjälpa bibliotekets vuxna besökare att hitta ny…

Svenskspråkigt på biblioteket i Åbo

Svenskspråkigt på biblioteket i Åbo

Åbo, eller Turku på finska, är Finlands tredje största stad och landets äldsta. Både finska och svenska är officiella språk men det är långt ifrån alla som talar eller förstår…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet