Åbok –  bibliotekets egen boktinder

Åbok – bibliotekets egen boktinder

Mitt under pandemin med begränsad service på biblioteken, lanserade stadsbiblioteket i finska Åbo i november den digitala tjänsten Åbok. En onlinetjänst som ska hjälpa bibliotekets vuxna besökare att hitta ny…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet