Profilen – Digital biblioteksaktivist

Profilen – Digital biblioteksaktivist

Åke Nygren är en engagerad person som har svårt att skilja på arbete och fritid. Han beskriver sig själv som digital aktivist i gränslandet mellan myndighet och civilsamhälle, vilket bland…

MIK och demokrati på Stockholms stadsbibliotek

MIK och demokrati på Stockholms stadsbibliotek

Digitala biblioteket genomför under 2017 och 2018 ett digitalt kompetenslyft inom Stockholms stadsbibliotek. Med fokus på valet 2018 fördjupar de sig under året på fyra fokusområden; Digital integritet, Källkritik, Sökkritik…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet