Rebranding av bibliotek i utsatta områden

Rebranding av bibliotek i utsatta områden

Rebranding handlar om att utveckla en organisations identitet, och för några år sedan genomfördes ett sådant utvecklingsprojekt på bibliotek i två bostadsområden i utkanten av Köpenhamn. – Projektet gick ut…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet