Intergenererationellt lärande

Intergenererationellt lärande

En annan del av forskningsprojektet kring äldres digitala vardag, handlar om det mer informella lärandet mellan generationer och där äldre lär sig om digitala medier av barn och barnbarn. –…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet