Små blommor för litteratur och läsning

GÖTEBORG Västra Götalandsregionen satsar på att hitta goda exempel för litteratur- och läsfrämjande insatser i kulturbudgeten för 2014. 25 000 kronor för kommuner under 25 000 invånare. Det kan tyckas…

Om jag hade ett bibliotek

Nybryggt kaffe och bulle i miljö med böcker, ljudfiler, mötesarenor och bildning ramar in mitt bibliotek. I Nya testamentet och Johannes första ord kan vi läsa ”I begynnelsen var ordet, och…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet