Mediekris, litteraturkritik och bokprat

LUND Andra upplagan av konferensen Readme lockade på tisdagen några hundra deltagare till Lund för en framtidsbetonad dag med läsandet i fokus. – De flesta stora, aktuella samhällsfrågorna går att…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet