Kort och gott – Samtal om e-böcker under Almedalsveckan

Svensk Biblioteksförening och DIK arrangerar tillsammans ett seminarium under Almedalsveckan i Visby för att diskutera e-böcker på biblioteken. Samtalet kommer att handla om åtgärder för att ge alla bättre tillgång…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet