Integration och delaktighet

OSLO I veckan arrangerade Nationalbiblioteken i Sverige, Danmark och Norge för andra gången tillsammans Nordic Library Conference. Denna gång i Oslo och med rubriken Kultur, integration och delaktighet. Konferensen i…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet