Profilen – Fucking jävla Åmål

ÅMÅL Måste vi bo i fucking jävla Åmål, skriker 14-åriga Elin i filmen som gjorde Åmål känt för hela svenska folket. Bilden av Åmål som en tråkig småstad där ingenting händer…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet