Verktyg för mångfald

STOCKHOLM Fem europeiska länder har i ett gemensamt EU-projekt utvecklat ett diagnosverktyg som ska hjälpa offentligt finansierade kulturinstitutioner att höja kvaliteten på sitt mångfaldsarbete. Verktyget är byggt och konstruerat utifrån demokratitanken…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet