Biblioteket då och nu

Biblioteket då och nu

Från slutet och onåbart till luftigt och tillgängligt. De svenska bibliotekens utformning har genomgått stora förändringar de två senaste seklen. Det finns vissa tydliga drag när det gäller bibliotekets utseende och…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet