Författarduo utsedda till Bokjuryambassadörer

BORÅS Författarduon Sören Olsson och Anders Jacobsson är första paret ut i Bokjuryns satsning på ambassadörer. Förhoppningen är att de ska uppmuntra och inspirera barn att läsa. –  Deras uppdrag…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet