Förlaget och fingertoppskänslan

Förlaget och fingertoppskänslan

Förlagen har stor makt, men sitter inte på hela makten. För att nå ut stort och få till en succé behöver flera olika faktorer sammanfalla. – Somliga anser att förlagen…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet