Bibliotekarien är ett framtidsyrke,  men mycket måste förbättras

Bibliotekarien är ett framtidsyrke, men mycket måste förbättras

Arbetsmiljön för bibliotekarierna måste bli bättre, lönerna behöver höjas och biblioteken borde bli en del av det svenska totalförsvaret. För bibliotekarie är ett framtidsyrke, det tycker Anna Troberg, ordförande i…

Brist på bibliotekarier drabbar landsbygden mest

Brist på bibliotekarier drabbar landsbygden mest

Det råder stor brist på bibliotekarier i hela landet. För att råda bot på bristen kräver fackförbundet DIK att antalet utbildningsplatser fördubblas. – Många vittnar om att det är svårt…

Att hantera hot

Att hantera hot

Fackförbundet DIK har under de senaste åren gjort återkommande undersökningar som visar att stök, hot och kränkningar är ett ökande arbetsmiljöproblem på bibliotek.  – Problemen har alltid funnits, men nu…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet