Barnbibliotekarier och barnen

Barnbibliotekarier och barnen

I en masteruppsats från 2020 undersöker Anna Westerlund och Caroline Wänlund bibliotekariers barnsyn och inställning till barns delaktighet i Sverige och i England. Noll27 har pratat med Caroline om vad…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet