Anne Bamford talar om kulturens roll för lärande

GÖTEBORG Professor Anne Bamford har under flera år forskat på det kreativa skapandets roll för elevernas lärande. Nyligen gästade hon Göteborg och visade hur kreativt skapande i skolan ger bättre möjligheter för elever att möta framtiden.

Halmstadkonferensen 2012

TYLÖSAND Halmstadkonferensen är här igen, i år tillbaka i Tylösand och denna gång med rubriken Från transaktion till relation: framtid för folkbibliotek. Som vanligt är det stor uppslutning när det…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet