Inkluderande design på Take Part

STOCKHOLM Årets enda internationella konferens om tillgänglig publicering har just avslutats efter två dagar på Norra Latin i Stockholm. Temat för konferensen Take Part var tillgänglig information i en värld där…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet