Framtidens biblioteksanvändare

BORÅS Under Mötesplats i Borås pratade Ole Petter Nyhaug från trendanalysföretaget OnLive Research i Oslo om framtidens användare och hur biblioteken ska förhålla sig till morgondagens förväntningar och behov. Att…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet