Internationella biblioteket – Årets bibliotek 2011

GÖTEBORG Årets bibliotek blev Internationella biblioteket. Larry Lempert tog emot priset under Bokmässan i Göteborg och hoppas priset ska bidra till att stärka arbetet kring mångspråkighet på biblioteken runtom i landet.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet