Hon får andra att förstå

GÖTEBORG Närheten till ett bibliotek kan ha avgörande betydelse för personer som lider av olika typer av psykisk ohälsa. Samtidigt kan också enkla saker som en växande skuld för böcker som inte kommit tillbaka betyda att samma personer slutar gå till biblioteket. Attityderna kring psykisk ohälsa är idag mer positiva. Men mycket arbete kvarstår. Elisabet Hortado Lundberg vittnar om sina erfarenheter.

Koll på attityderna

GÖTEBORG Folks attityder kan ibland vara en hög tröskel att ta sig över. Kampanjen Hjärnkoll har nu blivit en permanent verksamhet som verkar för att öka kunskapen och minska de…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet