Det livslånga lärandet

CANBERRA I Australiens huvudstad Canberra finns nio folkbibliotek som alla lyder under paraplyet Libraries ACT, Australian Capital Territory. Framsidan lät journalisten Ulrika Eriksson, boende i Canberra, träffa Vanessa Little som…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet