Nytt dansbibliotek i Göteborg

GÖTEBORG Drygt 900 böcker från Elsa Marianne von Rosens och Allan Fridericias privata samling finns sedan en tid samlade i ett bibliotek på 3:e våningen i Göteborg. Dansaren och koreografen…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet