Barnbibliotekarieyrket kräver kontinuerligt lärande

Barnbibliotekarieyrket kräver kontinuerligt lärande

Barnbibliotekarierna är ofta de som kompetensutvecklar sig mest i kåren. Men många upplever att deras kunskap inte alltid lyfts upp på en strategisk nivå. – Ofta ser ledningen det som…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet