Behrang Miri skriver nytt kapitel

Foto: Macs Moser.   MALMÖ Han kommer från den informella akademin. Han lärde sig glosor från encyklopedien och utvecklade egna ord för att rappa. Behrang Miri är mångkonstnären som vill…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet