Årets folkbibliotekspristagare utsedd

STOCKHOLM Årets Bengt Hjelmqvistpris för framstående insatser inom folkbiblioteksområdet går i år till Anne Hederén, som till vardags jobbar som utvecklingsledare på Länsbibliotek Östergötland. Juryn har motiverat priset med att ”Anne…

Barfotabibliotekarie

VÄNERSBORG Efter 40 år som bibliotekarie var det den 1 februari 2010 dags för Malin Koldenius att gå i pension. Malin som krönte sitt yrkesverksamma liv med att få ett…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet