PROFIL – Box-Bengt drar vidare

PROFIL – Box-Bengt drar vidare

Efter ett långt yrkesliv är det dags för bibliotekarien, redaktören, byggnadsantikvarien, snickaren, chefen och morfadern Bengt Källgren att gå i pension. Noll27 har träffat honom för att höra om hans…

Mer än ett rum

Foto: Rebecca Hansson Bibliotek är en funktion inte en lokal. Jag promenerar runt på en ännu vårödslig strand och tänker på en kille som jag stötte på förra sommaren. Han…

Kultur i Väst satsar på cheferna

GÖTEBORG  Kultur i Väst satsar under 2013 på att fördjupa arbetet med ledarskap på bibliotek. Genom att lägga fokus på chefernas roll hoppas man kunna ge dragkraft åt en mer generell biblioteksutveckling….

Tid för ledarskap

Lena X är bibliotekschef sedan elva år tillbaka. Det är fikadags och jag sitter tillsammans med henne och större delen av personalen i lunchrummet på biblioteket. Det är snart dags…

Ledare Framsidan nr 4 2012

Ingen ska behöva ringa på dörren Bibliotek är lika med demokrati. Allt i biblioteket ska ta sin utgångspunkt i ett demokratiskt synsätt. Innehållet, verksamheten, arbetsformen allt ska präglas av öppenhet,…

Ledare Framsidan 3 2012

Värna om kärnuppgiften Jag sökte mig till bibliotekarieyrket för att jag ville jobba med innehållet i böckerna. Efter jobb både på förlag och i bokhandel så ville jag slippa det…

Biblioteksfrågorna har hamnat i skuggan slås fast i ny rapport – Bengt Källgren på Kultur i Väst ger en kommentar

GÖTEBORG Svensk Biblioteksförening släppte nyligen rapporten Verka samman. På drygt 60 sidor belyser man intresset för biblioteksfrågorna i de fem regionala biblioteksplanerna som skrevs 2010. Rapporten beskriver bland annat att…

Ledare Framsidan 1 2012

Kulturen som friskvårdande kraft Kultur och hälsa är ett begreppspar som många gjort till sitt de senaste åren. Insikten om kulturens betydelse för hälsan har spridits både till beslutsfattare och…

Digitala barn

GÖTEBORG Under februari månads två första dagar finns ett 20-tal barnkonsulenter samlade på Kultur i Väst i Göteborg. Temat för dagarna är Digitala barn – digital delaktighet, utmaningar för framtidens…


1 2
Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet