Politiskt engagemang viktigt för framtiden

ÖREBRO I Karlskoga driver biblioteket ett utvecklingsprojekt som syftar till att skapa framtidens bibliotek i kommunen. Bekanta ledord som mötesplats, vardagsrum, delaktighet och tillgänglighet ramar in projektet. Det som kanske sticker…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet