Tidskriften Bis får inte stöd

GÖTEBORG Bibliotek i samhället – Bis – är en viktig kanal för biblioteksdebatten. Men Kulturrådet valde att inte ge något stöd till tidskriften för 2012. Nu satsar man hårt på…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet