Skönlitteraturens plats i skolan

GÖTEBORG Läsningen bland barn och unga går ner. Det konstateras i Litteraturutredningens betänkande som presenterades i torsdags. Tråden togs upp under ett seminarium idag kring skönlitteraturens roll i skolan. Läsfärdigheten…

Ökat biblioteksfokus på Bokmässan

GÖTEBORG I år görs en bred satsning som är tänkt att sätta biblioteken mer i fokus på årets Bok & Bibliotek. Det är tänkt att bli startskottet till något nytt…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet