Om jag hade ett bibliotek

Jag älskar folkbiblioteken! Inte för att de alltid fungerar så bra, det skall ju erkännas. Ibland, men inte så ofta, ligger dammet bildligt talat kvar och personalen kan vara lite…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet