Bibliotekarie on demand

Bibliotekarie on demand

Strax efter coronapandemins utbrott förra våren presenterade biblioteken i Skellefteå den digitala tjänsten Bibliotekarie on demand. En tjänst anpassad till meröppna bibliotek där användaren vid sitt besök digitalt kan möta…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet