Biblioteken och demokratin

  UMEÅ Den så kallade Marskonferensen i Umeå växer. I år lockade konferensens tema Biblioteken och demokratin, cirka 130 deltagare från hela Sverige. När Marskonferensen arrangerades första gången år 2008…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet