Dåligt stöd i kommunerna

Dåligt stöd i kommunerna

På flera platser i landet vittnar bibliotekschefer om hur de har saknat stöd från kommunen med att skapa smittskyddade arbetsplatser och själva fått lösa det tillsammans med personalen. Men att…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet