En modern läs- och skrivtekniker

En modern läs- och skrivtekniker

Läs- och skrivstuga på biblioteket är en verksamhet som Västra Götalandsregionen initierade redan på 1990-talet, samtidigt som en helt ny yrkesgrupp tog plats; läs- och skrivteknikern. Verksamhetens syfte var att…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet