Universell design

Universell design

På biblioteket i skånska Löddeköpinge pågår en renovering mot anpassning med fokus på personer med funktionsnedsättningar. – Genom att utgå från de som har det svårast gör vi det lättare…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet