Inspirerande dag i Norrköping

NORRKÖPING Biblioteksdagarnas andra dag ramades in av tre huvudtalare i en inspirerande snitslad bana mellan alla parallella seminarium. Många av dagens föreläsare fortsatte också spinna på samma tråd som dagen…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet