Biblioteket en kulturarena genom tiderna

BORÅS I en tid där begreppet ”biblioteket som kulturarena” dyker upp i styrdokument, politikerna talar lyriskt om kulturhus och biblioteken eftersträvar samverkan med föreningar, studieförbund och kulturutövare för att fylla…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet