Ny bibliotekslag

SVERIGE Torsdagen den 24 oktober fick Sverige en ny bibliotekslag. Den nya lagen börjar gälla den 1 januari 2014. Riksdagen sa alltså ja till regeringens förslag till ny bibliotekslag. Bland…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet