Färre bibliotek 2013

STOCKHOLM I veckan presenterade Kungliga Biblioteket preliminär statistik över folkbibliotekens verksamhet i landet. Antalet bibliotek, besök, utlån och bestånd har alla sjunkit om man jämför 2013 med året innan. Årets preliminära…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet