Stora skillnader i aktuell biblioteksstatistik

STOCKHOLM Användningen av bibliotekens e-resurser, liksom besök via webben, ökar. Det visar Sveriges officiella biblioteksstatistik för 2013 som publicerade på tisdagen. – Vi har försökt göra statistiken positiv i år…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet